zapłacić

zapłacić
1. Drogo za coś zapłacić; zapłacić za coś wysoką cenę
a) «zdobyć coś kosztem dużych wyrzeczeń»: W jego mieszkaniu w Mangalii nad Morzem Czarnym pojawiły się niedawno zupełnie nowe meble i telewizor z anteną satelitarną. Niku za te luksusy zapłacił wysoką cenę. – Sprzedałem – mówi reporterom – swoją lewą nerkę. GłW 28/9/1998.
b) «ponieść poważne konsekwencje swojego czynu»: Przysłowiowa solidarność rodzinna Poniatowskich zaczyna brać górę nad osobistymi zaletami księcia. Kiedyś drogo on za to zapłaci. M. Brandys, Poniatowski. Niestety, za ten bunt i protest, za walkę o Wolną i Niepodległą zapłaciłem bardzo wysoką cenę – musiałem opuścić Polskę. PL 11/1987.
2. pot. Zapłacić frycowe, gapowe «ponieść stratę wskutek błędu popełnionego z braku doświadczenia lub przez nieuwagę»: Stracą (...) głównie ci, którzy w popłochu wykorzystywali ulgę budowlaną pod koniec 1999 r., licząc się z jej zlikwidowaniem. Mocą decyzji prezydenta zapłacili frycowe, gdyż z powodu obawy przed likwidacją ulgi nastąpiła podwyżka cen na rynku developerskim (...). Wprost 888/1999.
Bóg zapłać zob. Bóg 2.
Za Bóg zapłać zob. Bóg 11.
Zapłacić własną skórą za coś zob. skóra 17.
Zapłacić za coś głową, życiem, gardłem zob. przypłacić.
Zapłacić za coś jak za zboże zob. zboże.
Zapłacić za coś (własną) krwią zob. krew 37.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • zapłacić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}płacić ZOB.Bóg zapłać; drogo zapłacić {{/stl 7}}{{stl 8}}{za coś} {{/stl 8}}{{stl 7}}; nie dać [nie zapłacić] (złamanego) grosza [centa]; płacić – zapłacić frycowe; płacić [zapłacić] wysoką cenę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapłacić — dk VIa, zapłacićcę, zapłacićcisz, zapłacićpłać, zapłacićcił, zapłacićcony 1. «dać pieniądze jako należność za pracę, za towar; wynagrodzić w pieniądzach (także w naturze); uiścić należność» Zapłacić cło, czynsz, rachunek. Zapłacić ratę za coś.… …   Słownik języka polskiego

  • drogo zapłacić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{za coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} ponosić nieprzyjemne konsekwencje swojego postępowania, mieć nieprzyjemności za to, co się zrobiło : {{/stl 7}}{{stl 10}}Drogo zapłacić za swój czyn, postępek. Kolarz polski popełnił błąd, próbując …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie dać [nie zapłacić] (złamanego) grosza [centa] — {{/stl 13}}{{stl 33}} nie dać (absolutnie) żadnych pieniędzy; nisko oceniać wartość czegoś :{{/stl 33}}{{stl 10}}Nie dałbym złamanego grosza za taką tandetę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płacić – zapłacić frycowe — {{/stl 13}}{{stl 33}} ponosić konsekwencje braku doświadczenia w jakiejś dziedzinie :{{/stl 33}}{{stl 10}}W meczu z mistrzem beniaminek zapłacił frycowe i poniósł klęskę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płacić [zapłacić] wysoką cenę — {{/stl 13}}{{stl 8}}{za coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} cierpieć z powodu podjęcia jakichś działań, uważanych przez siebie za słuszne : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapłacił wysoką cenę za swą niezłomność. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • frycowe zapłacić — kosekwencje niepowodzenia …   Słownik gwary warszawskiej

  • frycowe — Zapłacić frycowe zob. zapłacić 2 …   Słownik frazeologiczny

  • gapowe — Zapłacić gapowe zob. zapłacić 2 …   Słownik frazeologiczny

  • płacić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, płacićcę, płacićci, płacićcony {{/stl 8}}– zapłacić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dawać komuś pieniądze (rzadziej coś innego) jako należność za… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”